DELA

Svagare kvartal för Ålandsbanken

Turbulensen på finansmarknaden och avvaktande placerare bidrog till ett sämre resultat för Ålandsbanken under det tredje kvartalet i år jämfört med samma tid förra året. Rörelsevinsten sjönk med 13 procent till 4,9 miljoner euro.
Sett till årets första nio månader har ändå rörelsevinsten ökat med 23 procent till 20.5 miljoner euro.
Räntenettot ökade med 20 procent till 28,8 miljoner euro.
– Ökad volym på inlåning och utlåning samt det högre ränteläget förbättrar räntenettot, medan marginalen på utlåning fortsättningsvis hade en negativ trend, skriver Ålandsbanken i sitt börsmeddelande.
Intäkterna ökade med 21 procent till 54,4 miljoner euro medan kostnaderna ökade med 17 procent till 33,2 miljoner euro årets första nio månader. Bakom de ökande kostnaderna ligger bland annat en större personal, 21 fler heltidstjänster, till sammanlagt 460.
Bankens styrelse förutspår en högre räntenivå årets sista kvartal, fortsatt positiv utveckling på fond- och kapitalmarknaderna samt tillväxt i koncernens IT-verksamhet. Kostnadsnivån i koncernen förväntas stiga måttligt.
– Konkurrensen på bankmarknaden bedöms fortsättningsvis att vara hård, vilket framförallt återspeglas i utlåningsmarginalerna. Utgående från dessa faktorer kvarstår tidigare prognos att resultatet för 2007 förväntas bli väsentligt bättre än föregående år, skriver ÅAB:s styrelse.
Vinsten per aktie hittills i år är 1,26 euro, jämfört med 1,06 euro samma tid förra året. (uw)