DELA

Susanna Mattsson redovisningschef

Landskapsregeringen har utnämnt Susanna Mattsson till tjänsten som chef för finansavdelningens redovisningsbyrå.

– Tjänsten söktes av sex personer. Landskapsregeringen konstaterade att Susanna Mattsson uppfyller tjänstens behörighetsvillkor samt att hon utgående från en bedömning av kunnande och egenskaper är mest lämplig för tjänsten, skriver regeringen i beslutet.

Mattsson innehar tjänsten sedan i måndags. (tt-s)