DELA

Sunnan II får ny brygga i Kastelholm

Fartyget Sunnan II behöver en längre flytbrygga vid Jan Karlsgårdens brygga i Kastelholm, Sund. Man vill bygga ut befintlig brygga med en tio meter lång flytbrygga, som Sunnan kan lägga sig längs med. Flytbryggan ska förankras med gångjärn i den befintliga bryggan och ska inte förankras i sjöbotten.

Kulturbyrån har nu gett ett positivt utlåtande som möjliggör flytbryggan. Man anser att planerna inte har någon negativ påverkan på den medeltida pålspärr som finns i närheten. (eh)