DELA

Sundsstyrelsen godkände budgeten

Sunds kommunstyrelse har godkänt förslaget till kommunens budget för 2019 och ekonomiplanen för 2020–2021. Budgeten har en underskott på drygt 380 000 euro efter avskrivningar. Årsbidraget blir minus 19 750 euro.

Investeringarna uppgår till drygt 950 000 euro under 2019. Kommunen tar in extern finansiering på 750 000 euro för finansiera etapp tre av äldreboendet Tallgården.

Styrelsemedlemmen Göte Winé reserverade sig mot beslutet när det gäller den externa finansieringen med motiveringen att summan är för stor. (dh)