DELA

Sundsbor får rösta om kommunreform

Sunds kommun ska hålla en rådgivande folkomröstning innan en kommunsammanslagning genomförs.

Det bestämde fullmäktige efter en omröstning om två förslag som slutade 6-6 och där ordföranden Dorita Lindholms röst avgjorde.

Ledamoten Mats Ekholm lade det vinnande förslaget.

Vice ordföranden Christer Mattsson föreslog också en rådgivande omröstning, som skulle kompletteras med en opinionsundersökning där alla röstberättigade Sundsbor skulle delta.

Kommunstyrelsens förslag fick inget understöd. Det gick ut på att kommunen skulle utreda invånarnas åsikter genom invånarmöten som kunde kompletteras med en opinionsundersökning till ”en tillräckligt stor del av befolkningen”. Det senare var vad kommunindelningsutredaren Siv Sandberg hade föreslagit. (pd)