DELA

Sundsbo i styrelse för synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade samlades nyligen till höstmöte i Valkeakoski. Drygt 70 personer deltog i mötet.
Till ordförande för förbundet återvaldes Bengt Ahlvik från Jakobstad.
Ny i styrelsen är Fredrik Lindeman från Sund Kastelholm.
I verksamhetsplanen ingår en intensifierad IT-verksamhet och en omfattande publikationsverksamhet.
Förbundet är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Det har cirka 1 000 synskadade medlemmar.
Mer information finns på www.fss.fi. (ka-f)