DELA

Sunds skatt på samma nivå

SUND. Inkomstskattesatsen i Sunds kommun nästa år blir kvar på 18,50 procent. Kommundirektören föreslog en höjning med en halv procentenhet, men fullmäktige beslöt att ingen förändring bör göras.
Fastighetsskatten ligger kvar på på noll procent för stadigvarande boende. Däremot höjdes skatten på allmänna byggnader från 0,20 procent till 0,75 procent. Fritidsbebyggelse skattas fortsättningsvis med 0,90 procent, allmännyttiga samfund med 0,10 procent samt obebyggda byggnadsplatser med 0,20 procent. (mt)