DELA

Sundman vill inte ha förbud

Lagtingsledamoten Danne Sundman (ob) är bekymrad över att frontskydd kommer att förbjudas på paketbilar med en totalvikt under 3.500 kilo. Han skriver i en enkel fråga till landskapsregeringen att ett sådant förbud ”ställer till det” för dem som äger den typen av bilar. Sundman menar att det på grund av de många viltolyckorna på Åland finns ett behov av frontskydd.
Därför ställer han följande fråga: Avser landskapsregeringen försöka undvika att bestämmelserna om förbud mot så kallade frontskydd införs och att de i så fall får så lindriga följder för de åländska fordonsägarna som möjligt?
Anledningen till att EU vill förbjuda frontskydd är att vissa av dem innebär en säkerhetsrisk för fotgängare och andra oskyddade trafikanter vid en kollision. (as)