DELA

Sundman (Ob) frågar om Föglötunneln

Landskapsregeringen har inte aviserat några konkreta åtgärder för hur man ska driva projektet med Föglötunneln vidare trots att det finns medel i budgeten för att färdigställa miljökonsekvensbedömningen, påpekar lagtingsledamot Danne Sundman (Ob). Nu ställer han en enkel fråga till landskapsregeringen. Frågan lyder:
– Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att driva projektet med att förse Föglö med fast förbindelse vidare och vilken är tidsplanen för projektet? (ns)