DELA

Sundman frågar om tv-sändningar

Varför har inte uppdraget att sända ut valdebatt och valvaka upphandlats och anser landskapsregeringen förfarandet med att ge Ålands Radio och tv ett extra anslag på detta sätt är förenligt med bolagets public service-uppdrag?
Den frågan ställer lagtingsledamoten Danne Sundman (ob) till landskapsregeringen i en så kallad enkel fråga. Bakgrunden är att trafikministern Runar Karlsson (c) beviljat Ålands radio och tv extra anslag på 47.000 euro för att sända valdebatt och valvaka.
I en annan enkel fråga undrar Danne Sundman vad som händer med planerna på ett nytt stödsystem för privata muséer. Sundman menar att en ny typ av stöd skulle uppmuntra ett mångsidigt utbud och värna om engagemanget för kulturarv av olika slag med regional spridning. (as)