DELA

Sundman frågar om studentexamensprov

LAGTINGET. Vad avser landskapsregeringen göra för att komma tillrätta med översättningsproblemen inom studentexamen? Det undrar Danne Sundman (Ob) i en så kallad enkel fråga.
– Enligt uppgifter i massmedia finns det grava problem med översättningen av studentexamensproven vilket påpekats av lärare vid Ålands lyceum. Dessa översättningsfel gör proven svårförståeliga och i vissa fall har detta lett till felaktigheter i uppgifterna som påverkat provresultaten, skriver Sundman.
Det var i vårens fysikprov som ett ord översattes fel från finska till svenska. ”Golv” blev helt enkelt ”vägg”. Missen gjorde uppgiften nästintill omöjlig att lösa. Studentexamensnämnden i riket har fått hård kritik efter att felet uppdagades. (ak)