DELA

Sundman frågar om folkrace

Kravet på registrering av bilar hindrar åländska utövare av folkrace att använda sig av åländska bilar påpekar lagtingsledamot Danne Sundman (Ob).
Han har riktat en enkel fråga till landskapsregeringen om vad den avser göra för att underlätta för åländska utövare av folkrace att använda åländska bilar i folkrace.
Landskapsregeringen beslöt att trafikminister Veronica Thörnroos (C) svarar på frågan i lagtinget. (ns)