DELA

Sundblomare fortsätter som ordförande

FÖGLÖ. Ett enhälligt kommunfullmäktige beslöt på sitt senaste möte att närvårdaren Ethel Sundblom, Sonboda, fortsättningsvis ska fungera som ordförande. Och lektorn Katarina Ulenius, Degerby, valdes som viceordförande för kommunfullmäktige.
Fullmäktige utsåg även en kommunstyrelse för åren 2010-2011.
Torsten Sundblom återvaldes som styrelsordförande, liksom resten av styrelsen återvaldes. Övriga ordinarie medlemmar är Stig Fellman, Lis Karlsson, Gun-Britt Gullbrandsson (vice ordförande) och Håkan Sundelin. (ab)