DELA

Sundback vill flytta barnomsorgen till bildningsnämnden

Barbro Sundback (S) vill överföra barnomsorgen och ungdomsverksamheten till bildningsnämnden för att skapa bättre förutsättningar för att stadens resurser för barn och unga används optimalt.

Barnomsorg är ingen vård- eller socialverksamhet, utan en pedagogisk verksamhet, vilket gör det logiskt att den ska tillhöra bildningsnämnden. Tidigare har fritidsverksamheten flyttats från socialnämnden till bildningsnämnden. Nu vill Barbro Sundback att staden tar följande steg och även flyttar över barnomsorgen.

På samma vis anser hon att ungdomsverksamheten bör ligga under bildningsnämnden, eftersom den nämnden då skulle få ett helhetsansvar för det som rör barn och unga, vilket skulle gynna resursanvändningen.

Barbro Sundback lämnade in motionen under stadsfullmäktigemötet i tisdags. (eh)