DELA

Sundback: jämställdhet förebygger våld

LAGTINGET. I går fortsatte debatten om Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor.
Socialdemokraternas Barbro Sundback höll det längsta anförandet. Hon berömde konventionen och uppmanade alla att läsa den. Mest uppmärksamhet fäste hon vid att konventionen slår fast att genus handlar om sociala strukturer i samhället som diskriminerar kvinnor.
– Det krävs faktiskt jämställdhet för att förebygga våld i hemmet. Våld mot kvinnor är strukturellt och det handlar inte om enskilda individer, sade Sundback.
Sundback förespråkade bland annat att Åland stiftar en motsvarande lag som i riket där staten står för skyddshemskostanderna och ha en nödtelefon man kan ringa till.
Under stora delar av debatten var plenisalen halvfull. Då halva debatten var avklarade satt 12 män och fyra kvinnor kvar i salen. Under debattens första dag kunde man skönja samma trend. (al)