DELA

Sund vill skjuta fram avloppsbeslut

Sunds kommunstyrelse föreslår att kommunen i första hand skall satsa på en gemensam avloppslösning för Finström, Sund och Saltvik.
Kommunstyrelsens ordförande har tagit fram två förslag. I det ena föreslås att kommunen bygger nytt reningsverk för Sund Finby och betalar kubikmeterpris. I det andra föreslås en gemsam avloppskommun för Finström, Sund och Saltvik. Det senare förslaget bygger på att alla delägare satsar lika mycket kapital och det är för det förslaget kommunen i första hand skall arbeta.
Kommunstyrelsen beslöt också att anhålla om att anbudens giltighetstid förlängs.
– I första hand måste vi få till ett möte med delägarna i Norra Ålands avloppsvatten och få igång diskussionerna igen. Därför anhåller vi av landskapsregeringen om att skjuta fram projektet, säger kommundirektör Christina Nukala-Pengel. (ke)