DELA

Sund vill ha 50-gräns i Prästö

Sunds kommun vill att hastighetsbegränsningen på landsväg 2 genom Prästö sänks till 50 kilometer i timmen under hela året.
– En permanent sänkning av hastigheten är önskvärd med hänvisning till att antalet barnfamiljer ökat och att trafiksäkerheten därigenom bör förbättras, skriver kommunstyrelsen i ett mötesprotokoll.
Det är landskapsregeringen som bestämmer vilken hastighetsbegränsning som ska gälla på den aktuella vägsträckan så Sund har nu skickat en anhållan dit. (ml)