DELA

Sund-Vårdö församling får 20 000 i stöd

Sund-Vårdö församling har beviljats 20 000 euro i understöd. Det är Kyrkostyrelsen som har beviljat stöd enligt prövning för en summa på sammanlagt 520 000 euro till ett flertal olika församlingar.
– Pengarna kommer att användas till verksamheten, det vill säga till utgifter som löner, underhåll och material, säger Maria Malmberg, ekonomieansvarig i Sund-Vårdö församling.
– De används inte till investeringar, utan till de löpande kostnaderna. (mis)