DELA

Sund valde kommunstyre

SUND. Jens Andersén fortsätter som ordförande i kommunfullmäktige och Maud Johans är viceordförande under 2010. Kommunfullmäktige valde även kommunstyrelse för 2010-2011.
Det var omval över hela linjen förutom Christer Mattsson som valdes in som ordinarie istället för ersättare. Till hans ersättare valdes Mikael Johansson. Kommunstyrelsen består nu av ordförande Christer Mattsson (ersättare Ralf Lindholm), viceordförande Marika Björklund (ersättare Ann Carlsson) och ledamöter Ulla-Britt Dahl (Anne Larpes), Christian Wiklund (Mikael Johansson), Åsa Mattsson (Ringa- Maj Sundberg) och Martin Nilsson (Tony Ek). (ns)