DELA

Sund tror inte på äldrebudget

SUND. Kostnaderna per vårddygn vid De Gamlas hem i Jomala ökar för mycket, och ändå är inte de väntat mycket högre sjukskötarlönerna inräknade.
– Höjningen per vårddygn är mycket hög, 11,5 procent, men man har beräknat lönehöjningarna till bara 3,5 procent, och det lär knappast hålla, säger kommundirektör Christina Nukala-Pengel.
Kommunstyrelsen i Sund tycker i sitt utlåtande om kommunförbundet De Gamlas hems budgetförslag för nästa år, att man inte skall överskrida höjningen från 118 till 132 euro per vårddygn, inkluderande de nya vårdlönerna. (uw)