DELA

Sund tar ställning till skattesatserna

SUND. Kommunfullmäktige tar i kväll ställning till kommunstyrelsens förslag om skattesatser för 2014. Kommunstyrelsen föreslår att inkomstskatten bibehålls på 19 procent. Den allmänna fastighetsskatten föreslås bli 0,75 procent, fastighetsskatten för fritidsbebyggelse 0,90 procent, för allmännyttiga samfund 0,10 procent och för obebyggda byggnadsplatser 0,20 procent. För stadigvarande boende uppbärs ingen fastighetsskatt. Det betyder att även fastighetsskatten behålls på nuvarande nivå.
Vad gäller hundskatt är förslaget att ingen uppbärs i Sund under 2014. (ml)