DELA

Sund spikade sina arvoden

SUND. Sunds kommunfullmäktige har fastställt arvodena för nästa år. De förtroendevalda får 30 euro per sammanträde. Tjänstemännen får 30 euro vid nämndernas sammanträden och 40 euro för deltaganden i kommunstyrelsen eller -fullmäktige om mötena sker utanför ordinarie arbetstid.
Summan justeras med 50 procent om tjänstemännen verkar som sekreterare. Kommundirektören tar ut sitt arvode som kompensationsdagar.
Årsarvodet för kommunfullmäktiges ordförande spikades till 600 euro medan kommunstyrelsens ordförande lyfter 2.000 euro. Ordförandena för social- och omsorgsnämnden, skol- och bildningsnämnden samt byggnadstekniska nämnden lyfter 450 euro i året.
För ordförande eller ledamot som fungerar som ordförande, men som inte får årsarvode, utdelas ett sammanträdesarvode förhöjt med 100 procent. (mt)