DELA

Sund slopar fastighetsskatt för stadigt boende

SUND. På kommunfullmäktiges möte i tisdags beslöts att inkomstskattesatsen för år 2008 bibehålls vid 18,50 procent. Samtidigt beslöts att fastighetsskatteprocenten för allmänna byggnader fortsättningsvis ligger på 0,20 procent, för fritidsbebyggelse på 0,90 procent, för allmännyttiga samfund på 0,10 procent och för obebyggda byggnadsplatser på 0,20 procent.
För stadigvarande boende slopas fastighetsskatten som tidigare varit 0,20 procent helt. (ml)