DELA

Sund skriver under avloppsavtal

På ett möte i tisdags beslöt Sunds kommunfullmäktige att skriva under avtalet med Norra Ålands Avloppsvatten Ab.
I slutet av oktober samlades delägarna i Norra Ålands avloppsvatten ab till ett möte där det medlingsbud som landskapsregeringen tagit fram diskuterades. Efter mötet har ett reviderat aktieägaravtal tagits fram i enlighet med medlingsbudet.
Den största skillnaden i det reviderade förslaget är att investeringarna inte räknas enligt flöde.
Enligt det nya avtalet skall Sund och Saltvik betala ledningarna i sina egna kommuner. De gemensamma investeringarna i Finström och Lotsbroverket skall fördelas enligt reserverat flöde.
De reserverade flödena har förändrats. Sund har reserverats ett flöde på 30.000 kubikmeter, ett mindre beräknat flöde än i det gamla avtalet.
På fullmäktiges möte i tisdags beslöt Sund att underteckna det nya avtalet.
– Vi beslöt också att koppla in oss så fort avtalet har skrivits under, säger kommundirektör Christina Nukala-Pengel. (ml)