DELA

Sund river slambassänger i Bomarsund

Rösterna föll lika när frågan om slambassängerna i Bomarsund avgjordes i Sunds kommunfullmäktige förra veckan.

Det var ordförande Dorita Lindholms (C) röst som avgjorde. Beslutet blev att anläggningen rivs, vilket också var byggnadstekniska nämndens förslag.

Slambassängerna anlades i slutet av 1990-talet, som en kretsloppsbaserad våtkompostanläggning för behandling av organiskt avfall och avloppsvatten i Bomarsund. Bygget finansierades av EU, landskapet och kommunen, på mark som ägdes av landskapet och arrenderades av kommunen.

2019, när det stod klart att bassängerna inte längre bar sina kostnader, beslöt Sund att erbjuda landskapets fastighetsverk att ta över bassängerna, som ett alternativ till att riva anläggningen. Kommunen föreslog att fastighetsverket kunde låta arrendatorn av Bomarsunds gård lagra sin svämgödsel där.

Fastighetsverket ändrade uppfattning

Enligt beredningen var fastighetsverket inledningsvis positiv till idén, men i våras ändrade verket uppfattning och skrev att kommunen måste riva bassängerna. Sunds kommunstyrelse beslöt då att föreslå för fullmäktige att kommunen skulle förvärva marken där bassängerna ligger, eftersom det vore billigare än att riva dem.

Ärendet gick till omröstning i fullmäktige på dess senaste möte. Kommunstyrelsens förslag om att förvärva marken föll. Omröstningen stod mellan två förslag, varav det ena gick ut på att riva anläggningen och och det andra på att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad en rivning skulle kosta i jämförelse med underhåll. Rösterna föll jämnt: sex mot sex. Det blev ordförande Dorita Lindholms röst som avgjorde, och beslutet blev alltså att anläggningen rivs. I budgetförslaget för 2022 finns redan anslag för ändamålet.


Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp