DELA

Sund räknar med minus

Sunds kommun budgeterar för ett underskott i årets budget.

Årsbidraget blir cirka 140 000 euro men med avskrivningar enligt plan blir underskottet drygt 217 000, säger kommundirektören Jens Andersén.

I bokslutet för 2016 var överskottet drygt 567 000 euro.

Landskapsandelarna minskar från 2,3 till 2,1 miljoner i år.

Skatteinkomsterna beräknas stiga en aning, från 3,39 till 4,45 miljoner. Inkomstskattesatsen hålls oförändrad på 19,5 procent. Fastighetsskatten för allmänna byggnader sänks från 0,75 till 0.5 procent..

Projekteringen av ett hyreshus i Sundby skjuts upp till följande år. Huset som beräknas kosta 1,4 miljoner inklusive moms ska står klart 2020.

Renoveringen och tillbyggnaden av äldreboendet Tallgården ska genomföras i år. En av de äldre längorna med tio rum totalrenoveras och handikappanpassas. Samtidigt byggs tre nya rum. Totalkostnaden blir runt 1,5 miljoner. (pd)