DELA

Sund godkände taxor för 2008

SUND. På kommunfullmäktiges möte i tisdags fastställdes taxor för byggnadsinspektionen, skol- och bildningsnämnden och äldreomsorgen för 2008.
Vad gäller byggnadsinspektionen behålls samma taxor som för 2007 vilket innebär att Sund fortsättningsvis ligger inom den högre halvan bland de åländska kommunerna. Även taxorna för äldreomsorgen behölls oförändrade. Skol- och bildningsnämndens taxor förändrades lite grann genom ett justerat pris för uthyrning av Sportkila.
Kommunens barnomsorgsavgifter kommer att behandlas i ett senare skede. (ml)