DELA

Sund fick ny socialsekreterare

SUND. Kommunstyrelsen beslöt att anställa Susann Peltonen till ny socialsekreterare. Peltonen är för tillfället vikarierade socialarbetare och barnomsorgsledare i kommunen.
Tjänsten som socialsekreterare i kommunen lediganslogs två gånger innan en behörig sökte tjänsten.
Peltonen hade dock några villkor för att ta tjänsten. Hon vill att kommunen fortsätter sin utredning om samarbete med Saltvik och/eller andra kommuner. Peltonen vill också fortsätta arbeta med barnskydd och även få möjlighet att slutföra sina studier som arbetskonsulent hösten 2010, vilket innebär två närvarodagar i oktober, samt handledning av klient dagtid (på egen tid).
Lönekravet är 3.500 euro, justering i enlighet med AKTA-avtalet, samt erfarenhetstillägg och arbetstiden bör vara 36,25 timmar i veckan året runt, det vill säga ingen vinter- och sommartid.
Kommunstyrelsen tillmötesgick Peltonens önskemål förutom gällande lönen. Man beslöt att lönen fastställs enligt värdering, men med ett rekryteringstillägg som utgör mellanskillnaden mellan lönen enligt värdering och önskemålet. (ns)