DELA

Sund fastställde principer för återbetalning

Sunds kommun har fastställt principer för återbetalning av barnomsorgsavgifter som överskridit den lagliga maxtaxan på 200 euro. Principerna är som följer:
Avgifter som överskridit maxtaxan enligt klientavgiftslagen eller underskridit minimiavgiften återbetalas för perioden 01.01.2001 till 01.02.2006. Efter 01.02.2006 har kommunen haft en maxtaxa på 200 euro, före det låg den på 269,10 euro.
Avgifter återbetalas enbart på basen av en skriftlig ansökan från de familjer som önskar återbetalning. Ansökan bör lämnas in senast den 31 december i år.
Det är skol- och bildningsnämnden i kommunen som beslutar om återbetalning av avgifter.
Skol- och bildningsnämnden skall räkna ut en ungefärlig summa för att anslag för återbetalningen skall kunna upptas i budget. (ml)