DELA

Sund får pengar för Smakbynarbete

Sunds kommun har anhållit hos landskapsregeringen om understöd för finansiering av den arbetsgrupp som bildats för att slutföra arbetet med detaljplanen av Smakbyn i Kastelholm.
Landskapsregeringen går med på att ersätta Sund, dock högst med 26 500 euro. Beslutet motiveras med att landskapet ansvarar för Kastelholmsområdets särskilda ställning såsom landskapets främsta och ett av landets värdefullaste kulturmiljöer och ansvaret för en del av det nationallandskap i vilket området ingår.
Arbetsgruppen inledde sitt arbete med detaljplanen för Smakbyn den 27 mars 2014. (ml)