DELA

Sund beslutade om Mise-faktura

Mise kom den 31 juli med en faktura på kapitaltillskott där Sunds andel skulle vara 14.062,50 euro. I fakturaunderlaget framgår att medlemskommunen Hammarland inte tagits med när man har fördelat hur stort kapitaltillskottet per medlemskommun skall vara.
Kommunfullmäktige har nu diskuterat fakturan och beslutat att betala den om kostnaderna även fördelas för Hammarlands del. (ml)