DELA

Sund anställer familjearbetare

SUND. Kommunfullmäktige beslöt att bevilja tilläggsanslag 20.000 euro för anställandet av en familjearbetare med 80 procents arbetstid av heltid. Enligt den nya barnskyddslagen ska kommunen ha beredskap för stöd för familjen i hemmet.
Kommunen har redan en ansträngd personalsituation på socialkansliet och det kan avhjälpas av den nya tjänsten. Familjearbetaren anställs för perioden 1 mars till 31 oktober 2010. (ns)