DELA

Styrgrupp tillsatt för drogarbete

Landskapsregeringen har tillsatt styrgruppen som ska förverkliga handlingsprogrammet mot risk- och missbruk och samordna alkohol- och narkotikapolitiska verksamheter på Åland.
Ordförande är social- och miljöminister Carina Aaltonen (S).
Övriga medlemmar är länsstyrelsens förvaltningschef Rainer Åkerblom, ÅHS förvaltningschef Katarina Dahlman, polismästare Teijo Ristola, tullchefen Eva Enges, stadens socialdirektör Susanne Lehtinen, landskapets utbildnings- och kulturavdelningschef Rainer Juslin, studiehandledaren Kristina Svedmark vid Högskolan på Åland, arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens chef Casper Wrede, direktör Anders Wiklöf, Ålands sjöbevakningsstations chef Jyrki Sydänoja och socialinspektören Gunilla Lindqvist.
Carina Aaltonen leder också den politiska referensgruppen med Torbjörn Eliasson (C), Åke Mattsson (M), Göte Winé (S), Carita Nylund (Ob), Glenn Koskinen (ÅF) och Pia Aarnio (Lib). (pd)