DELA

Styrelseproffs med eget bolag

Aktiebolaget Merrem, med juris kandidat Andreas Remmer som enda ordinarie styrelsemedlem, har beviljats näringsrätt av landskapsregeringen.

Bolagets huvudområde är försäljning av konsulttjänster inom företagsledning och utöver det äga och besitta fast och lös egendom samt förvalta och bedriva handel med värdepapper.

Andreas Remmer är sedan december i fjol styrelseordförande för Ömsen och sedan januari i år medlem i Pafs styrelse och i pensionsförsäkringsbolaget Veritas styrelse.

Han lämnade uppdraget som Viking Lines vice vd i början av november i fjol. (ao)