DELA

Styrelsen vill att Saltvik stannar i Mise

Saltvik ska stanna kvar inom Mise, det beslöt kommunstyrelsen på sitt möte i måndags. Slutligt beslut tas dock i fullmäktige, som har sitt nästa möte den 7 december. 
Några av kommunstyrelsens medlemmarna ansåg att man skulle stanna kvar i Mise utan några förbehåll, medan andra tyckte att man skulle gå ur helt och hållet. Som en kompromiss röstade man fram ett förslag som innebär att man behåller Mise men med vissa fortsatta önskemål.
– Vi vill diskutera möjligheterna att ha kvar sopstationen i kommunen och även diskutera med övriga kommuner hur man bästa kan sköta sophanteringen, säger styrelsens ordförande Thommy Fagerholm.
Styrelsen vill hur som helst uppnå en viss nivå på sophanteringen.
– Men vi är beredda att jobba för det själva, vi ställer inte alla krav på Mise, säger Fagerholm. (tl)