DELA

Styrelse vill ha kvar halvtidsdagis

KUMLINGE. Kommunstyrelsen följer sin socialnämnds linje och vill behålla rätten till åtminstone halvtidsdagis för barn under 3 år vars förälder är vårdledig med ett yngre syskon. Landskapsregeringen föreslår att barn under 3 år inte längre ska få gå i dagis när endera föräldern är vårdledig med ett yngre syskon.
– Det kan vara bra i kommuner som har brist på dagisplatser, säger kommundirektör Jim Eriksson.
Men i Kumlinge finns inte det problemet utan man ser att barnet inte ska bli tvunget att sluta på dagis om man får ett yngre syskon.
Däremot ställde sig kommunen positiv till förslaget om införandet av ett särskilt socialvårdsstöd som kan beviljas personer med låga inkomster. Stödet skulle vara högst 70 euro i månaden och beviljas för två år i taget.
– Kostnaden för det extra arbetet för vår socialsekreterare blir inte stor, det handlar om några få personer. (ns)