DELA

Styrelse för sjöfartsmuseet

Landskapet har utsett fyra ledamöter i Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseums styrelse för mandatperioden fram till slutet av 2010.
De fyra är landskapsantikvarie Viveka Löndahl, konstintendent Susanne Procopé-Ilmonen, rektor Lars Selander och ekonomiemagister Yngve Mörn.
Styrelsen utser ordförande och vice ordförande inom sig. (ht)