DELA

Styrelse för det nya gymnasiet

Landskapsregeringen har tillsatt en styrelse för Ålands gymnasium. Styrelsen ska bestå av högst sju medlemmar och deras personliga ersättare. Styrelsen är gymnasiets ansvariga förvaltningsorgan.
I styrelsen sitter Jesper Eliasson (C) ordförande (ersättare Bernt Björklund ), Inger Rosenberg-Mattsson (Lib) vice ordförande (Ulf Peter Westmark), Anita Husell-Karlström (C) (Lene-Maj Johansson), Dick Tapio (Lib) (Pernilla Söderlund), Tony Asumaa (Lib) (Victoria Lindblom), Karin Holmberg (C) (Folke Engblom).
Styrelsen valdes för den tid landskapsregeringens mandatperiod varar. (ns)