DELA

Stuguthyrare får lättare att söka stöd

Nu skall stuguthyrarna på Åland få information om när det lönar sig att ansöka om stöd för kvalitetsförbättrande renoveringar och också om hur man ansöker om pengarna. Det är styrelsen för föreningen för Ålands stuguthyrare som åtar sig att reda ut begreppen efter att frågan diskuterades på ett möte i tisdags.
– Begreppet kvalitetsförbättrande är vagt och tolkas ofta subjektivt. Nu kan vi i styrelsen förenkla processen, reda ut när stöd är berättigat och förmedla kunskapen vidare som service åt våra medlemmar, säger föreningens ordförande Hubertus von Frenckell.
I början av februari skall man ordna ett möte med konkret information om hur stödsystemet till stuguthyrare fungerar. (tt-s)