DELA

Studiestödet kan sökas på nätet

Nuvarande system för hantering av studiestöd är i behov av förnyelse och landskapsregeringen har tecknat avtal med Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet samt Åda Ab gällande en förstudie för förnyande av nuvarande studiestödssystem.

Enligt ett inlägg på utbildningsminister Tony Asumaas Facebook-sida innebär detta att studiestödet kommer kunna sökas online från och med hösten.

– Vi digitaliserar vidare, skriver han.

Kostnaden för förnyelsen ligger på 9.500 euro. (hh)