DELA

Studiepenning delar utskott

Lagtingets lag- och kulturutskott har inte kunnat enats om förslaget till höjd och förlängd vuxenstudiepenning.

Landskapsregeringen föreslår en grunddel på 400 euro i månaden plus tillägg, med ett maxbelopp på 950 euro i månaden. Stödet ska betalas ut högst 27 månader vilket motsvarar tre års studier.

Utskottets majoritet föreslår att ensamförsörjares vuxenstudiepenning höjs med 50 euro per barn och månad, med motiveringen att man vill ”minska antalet ensamförsörjare som är i behov av olika bidrag för att klara sig över den relativa fattigdomsgränsen.”.

Ordföranden Katrin Sjögren (Lib) säger att utskottet går från ”ord till handling” eftersom man är urväntade på att landskapsregeringen ska göra något för ensamförsörjarna som har det sämst ställt.

Göte Winé (S) och Åke Mattsson (MSÅ) reserverar sig mot ändringsförslaget med motiveringen att det är oklart hur ensamförsörjartillägget påverkar andra bidrag. (pd)