DELA

Studiedag om jämställdhet

På lördag den 24 november anordnar Folkhälsan och Ålands fredsinstitut en gemensam studiedag kring jämställdhet där vikten av arbete över könsgränserna betonas.
Föreläsare under studiedagen är Mats Berggren från Pappagrupperna i Sverige, som bland annat kommer att tala kring jämställdhetsfrämjande insatser i samhället och om hur män och killar upplever jämställdhet.
Petra Berg och Tua Åström från Folkhälsan på Åland berättar om den lokala pappa- och tjejgruppverksamheten på Åland, om försöksverksamhet med mamma- och killgruppsverksamhet, samt om nyheterna Ronja och Birkgrupper för lågstadieelever.
Alla intresserade av att vidga sitt perspektiv i jämställdhetsfrågor antingen inom sitt yrke, eller privat, hälsas välkomna.
Anmälningar till Folkhälsans kansli på telefon 17 430 senast i dag, onsdagen den 21 november. (ka.-f)