DELA

Stubb svarade om kapade fartyg

Utrikesminister Alexander Stubb (Saml) har svarat på Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclérs fråga om kapade fartyg.
För cirka en månad sedan ställde Elisabeth Nauclér ett skriftligt spörsmål om den försämrade säkerhetssituationen i Adenviken och på Indiska oceanen där just nu 37 fartyg är kapade och 800 sjömän hålls som gisslan.
– Har regeringen tillräcklig beredskap att hantera eventuella kapningar av fartyg under finsk och åländsk flagg , hur förhåller regeringen sig till beväpnade vakter ombord och anser regeringe att Atalanta-operationen är tillräcklig?
Svaret från utrikesminister Alexander Stubb har kommit. Han säger att själva närvaron av Atalanta-fartygen har en avskräckande effekt och Finland stöder den utveckling som EU tagit initiativ som planeras av Atalantas operationshögkvarter och som kan leda till att mandaten ändras. Finland deltar även i FNs internationella grupp mot sjöröveri.
– Stubb säger vidare som svar på den direkta frågan om skydd av finländska och åländska fartyg: ”Om ett finländskt eller åländskt fartyg eller besättningen på ett sådant fartyg blir föremål för en kapning har regeringen beredskap att vidta åtgärder inom de gränser som vår lag och internationell rätt drar upp” samt ”Förutsatt att insatsresurserna tillåter det kan ett finländskt fartyg skyddas på grundval av en begäran hos operationshögkvarteret och genom ett beslut av operationschefen, exempelvis om man anser att fartyget riskerar att utsättas för ett piratdåd”, rapporterar Ålandskontorets Britt Inger Wahe.
Nauclér är nöjd med svaret och hoppas att Atalantaprojektet utvecklas.
– Hon saknar däremot ett svar på frågan om skyddet av de privata segelbåtarna och deras besättningar som kapats, tagits till fånga och vissa fall även dödats, skriver Wahe. (mt)