DELA

Strukturstöd till fiskodlingar

Då Brändö lax Ab tagit över andra odlingar är de nuvarande utrymmena inte anpassade för den mängd fisk och rom som nu produceras. Personalen har därtill utökats, särskilt under slaktsäsongen. Brändö lax beviljas därför 61.000 euro av EU och landskapet för att bygga nytt kylrum samt omklädningsutrymmen. Stödet täcker 40 procent av kostnaderna, resten av finansieringen står bolaget för.
Också Flisö fisk Ab beviljas strukturstöd från Europeiska fiskerifonden. Med anledning av att allt processavloppsvatten från slakteriverksamheten måste renas ska företaget investera i en tre kilometer lång sjöledning till kommunens reningsverk i Degerby.
Landskapsregeringen beviljar medfinansiering på totalt högst 57.500 euro, 40 procent av de faktiska kostnaderna. (ak)