DELA

Strömsgården-beslut bordlagt

Grundrenovering eller tillbyggnad av Strömsgården? Frågan bordlades på byggnadstekniska nämndens möte på Vårdö.

Enligt ett kostnadsförslag skulle en nybyggnad av sex lägenheter kosta cirka 1 236 000 euro, medan en grundrenovering av lägenheterna skulle gå på cirka 401 000 euro exklusive moms.

Nackdelarna med en grundrenovering vore att den låga takhöjden skulle kvarstå, att dagens dräneringsmetoder inte kan användas och att fuktproblematiken inte helt kan byggas bort. Fördelarna vore lägre byggkostnader, bättre anpassade lägenheter för boende och personal och möjlighet till lägre energikostnader.

Nämnden gör platsbesök före följande möte. (ss)