DELA

Stressforskare om ”nya ohälsan”

Stress och ohälsa pratar den kände stressforskaren Peter Währborg om på Hospicedagen i Mariehamn i morgon, lördag.
Han började intressera sig för hur barn påverkas av stress då han som hjärtläkare upptäckte att de vuxenpatienter han fick in med hjärt- och kärlsjukdomar hade så mycket förkalkning i kärlen att de måste ha börjat kalka igen redan när patienterna var barn.
– Som tur är får inte barn hjärtinfarkt. De har skyddsmekanismer mot det, men det är för jävligt att barnen ser ut så i kärlen vid bara sju, åtta, nio, tio års ålder, sade han för några år sedan i en intervju i Aftonbladet.
Under årens lopp har Peter Währborg hunnit författa ett hundratal vetenskapliga artiklar och ett tiotal böcker om samspelet mellan kropp och själ och fungerar i dag som docent och universitetslektor i kardiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Hospicedagen öppnas klockan 12 av hälsominister Harriet Lindeman och Peter Währborgs föreläsning pågår sedan hela eftermiddagen, med paus för kaffe och småprat. Föreläsningen är öppen för allmänheten och äger rum i lagtingets auditorium.
– Jag hoppas på att det kommer många och lyssnar. Det här är ett unikt tillfälle, säger Raili Hake i Föreningen för vård i livet. (la/uw)