DELA

Stress och ohälsa på Hospicedagen

Lördagen den 6 oktober är det Internationella hospicedagen och det kommer att uppmärksammas med en föreläsning om stress i lagtingets auditorium. Temat för föreläsningen är ”Stress och den nya ohälsan” och hålls av den svenska läkaren, psykologen, psykoterapeuten, stressforskaren och författaren Peter Währborg som bland annat gjort sig känd för sin forskning kring barn och stress.
Han började intressera sig för hur barn påverkas av för femton år sedan då han som hjärtläkare upptäckte att de vuxenpatienter han fick in med hjärt- och kärlsjukdomar hade så mycket förkalkning i kärlen att de måste ha börjat kalka igen redan när patienterna var barn.
– Som tur är får inte barn hjärtinfarkt. De har skyddsmekanismer mot det, men det är för jävligt att barnen ser ut så i kärlen vid bara sju, åtta, nio, tio års ålder, sade han för några år sedan i en intervju i Aftonbladet.
Under årens lopp har han hunnit författa ett hundratal vetenskapliga artiklar och ett tiotal böcker om samspelet mellan kropp och själ och fungerar i dag som docent och universitetslektor i kardiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Hospicedagen öppnas vid tolvslaget av hälsominister Harriet Lindeman och Peter Währborgs föreläsning pågår sedan hela eftermiddagen, med paus för kaffe och småprat. Föreläsningen är öppen för allmänheten. (la)