DELA

Strejkvarsel-möte i riket

Representanter för Finlands skeppsbefälsförbund och landskapsregeringen är bjudna till riksförlikningsmannens kansli i Helsingfors på måndag.
Orsaken är det strejkvarsel för skärgårdsfärjorna som skeppsbefälsförbundet gett eftersom man anser att landskapsregeringen under förhandlingarna inte kommit med något konkret förslag till hur arbetslistorna ska korrigeras beträffande antalet timmar eller hur en rättvis lönestruktur ska uppnås.
Landskapsregeringen och skeppsbefälsförbundet förhandlar som bäst om et nytt avtal i stället för det som gick ut den sista mars.
Strejken är varslad till den 5 juni kl 12. (ao)