DELA

Strategi om mikroplaster

I höst inleds arbetet mot plaster och mikroplaster i havet. Nästa år ska landskapsregeringen ta fram ett övergripande strategidokument med en handlingsplan och efter remissrunda slås dokumentet fast i slutet av 2018. Dokumentet bidrar till att förverkliga de sju strategiska utvecklingsmål för hållbarhet om landskapsregeringen ställt upp, heter det i ett pressmeddelande.

På Åland har flera åtgärder redan gjorts men fler behövs, skriver landskapsregeringen. De konkreta åtgärder som nämnds i strategin – till exempel riktlinjer för anläggande och skötsel av konstgräsplaner, färre plastpåsar i vardagen och mindre mängd balplast samt minskad användning av färger som innehåller plast – ska snabbt kunna vidtas, framhåller landskapsregeringen. (ao)