DELA

Strategi görs för vrakchampagnen

Det är fortfarande oklart vad landskapet skall gör med alla de gamla champagneflaskor som 2010 bärgades från ett vrak vid Föglö.
– Vi har som avsikt att göra upp ett förslag till strategi som landskapsregeringen sedan får ta ställning till. Det arbetet inleds i slutet av augusti, säger kultur- och utbildningsminister Johan Ehn (MSÅ).
Landskapsregeringen prickades i mars av biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen.
JK konstaterar att bärgningen och försäljningen strider mot principerna för både god förvaltning och syftet i lagen och konventionen om maritima fornminnen. Men eftersom ekonomiskt utnyttjande av fornfynd inte regleras i lag leder JK:s kritik inte till några juridiska åtgärder mot landskapet. (tt-s)